Mathematical Models and Algorithms of Railway Telematics Systems

Dzelzceļa transporta telemātikas sistēmu matemātiskie modeļi un algoritmi

Promocijas darba kopsavilkums

Aleksejs Vasiļjevs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-3101-4221

Kabeļu sakaru līniju un mobilo sakaru tīklu izmantošana inženierpraksē prasa skaidru priekšstatu par komunikācijas tehnoloģiju standartiem, parametru aprēķinu metodēm un to matemātiskās modelēšanas iespējām primārajā projektēšanas etapā. Promocijas darbs sniedz padziļinātu izpratni par dzelzceļa telemātikas sakaru līniju projektēšanas un uzbūves jautājumiem. Tas ietver kabeļu līniju un mobilo tīklu eksperimentālus pētījumus heterogēnā vidē. Šo pētījumu rezultātus kopā ar teorētisko bāzi var izmantot sakaru līniju projektēšanas uzdevumos un telekomunikāciju tīklu izveidē.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229039

Aizstāvēšanas datums

24.04.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

42

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots