PDK: Ekspluatācijā esošu ēku drošuma vērtēšanas metodoloģija. Vāks

Ekspluatācijā esošu ēku drošuma vērtēšanas metodoloģija

Promocijas darba kopsavilkums

Pēteris Druķis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darba gaitā radīta metodoloģija ekspluatācijā esošu ēku drošuma līmeņa vērtēšanai. Ēkas kopējais drošums tiek raksturots ar globālo drošuma indeksu, kas ļauj kvantificēt un salīdzināt dažādu ēku drošuma līmeņus un atkarībā no ēkas lietošanas veida noteikt zemāko pieļaujamo. Izstrādātas arī vairākas jaunas metodes – ēku kvantitatīvā risku klasificēšanas metode, kā arī metode atsevišķu ekspluatācijā esošu konstrukciju elementu drošuma līmeņa noteikšanai. Promocijas darbā ietverts arī apjomīgs pētījums par esošo publisko ēku stāvokli Latvijā, kā arī analizēta ekspluatācijā esošu būvju vērtēšanas prakse Eiropā.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228209

Aizstāvēšanas datums

07.10.2022.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-820-9

Lappušu skaits

45

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija