Promocijas darba kopsavilkuma "Ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa novērtēšanas metodoloģija" vāks

Ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa novērtēšanas metodoloģija

Promocijas darba kopsavilkums

Aleksejs Prozuments, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-3641-7540

Ēku energoefektivitāte ir būtisks faktors infrastruktūras ilgtspējības nodrošināšanai. Latvijā ēku siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 80 % no kopējā ēku energopatēriņa aukstajā gada periodā. Ēku siltumenerģijas patēriņa samazināšana, ieviešot energoefektivitātes pasākumus saistībā ar vietējiem būvnormatīviem un saistītajiem noteikumiem, var sniegt izmaksu ietaupījumus ēku īpašniekiem un ieinteresētajām pusēm.

Promocijas darbā aprakstīta metodoloģija dzīvojamo, sabiedrisko un rūpniecības ēku siltumenerģijas taupības pasākumu potenciāla novērtēšanai ilgtermiņā  atšķirīgos siltumenerģijas patēriņa scenārijos. Šie scenāriji izstrādāti, balstoties uz trim ēku siltumenerģijas patēriņa kritērijiem ar analītisku prognozi tuvākajiem 10 gadiem.

Darbā analizēti apskatīto būvnormatīvu ieviešanas pasākumi un to ilgtermiņa tehniski ekonomiskais novērtējums, ņemot vērā siltumenerģijas taupības potenciālu.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934226199

Aizstāvēšanas datums

28.05.2021.

ISBN (pdf)

978-9934-22-619-9

Formāts

Lappušu skaits

27

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa novērtēšanas metodoloģija”