Electricity Storage Towards Sustainability

Promocijas darba kopsavilkums

Edgars Kudurs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darba mērķis ir izprast elektroenerģijas uzglabāšanas tehnoloģiskās iespējas, kā arī noskaidrot, kādi faktori un kā tieši tie ietekmē šo tehnoloģiju ieviešanu. Darba izstrādes gaitā pētītas enerģijas akumulācijas iespējas, kas ļautu enerģētikas sektoram un ekonomikai kopumā virzīties uz energoneatkarību, iekļaujot arī dažādus enerģijas patērētājus – no mājsaimniecībām un uzņēmumiem līdz reģioniem un valstīm, lai pēc iespējas ātrāk sasniegtu klimatneitralitātes mērķus. Promocijas darbs balstīts zinātniskajās publikācijās, kas izstrādātas doktorantūras studiju laikā.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934370427

Aizstāvēšanas datums

25.04.2024.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

52

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija