Promocijas darba kopsavilkuma "Elektroenerģijas un siltumenerģijas sektoru sasaiste – iespēja siltumapgādes attīstībai" vāks

Elektroenerģijas un siltumenerģijas sektoru sasaiste – iespēja siltumapgādes attīstībai

Promocijas darba kopsavilkums

Armands Grāvelsiņš, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-4936-5233

Eiropas Savienības definētie dekarbonizācijas mērķi saistībā ar Zaļo kursu ir ambiciozi, tāpēc Latvijai ir nepieciešams meklēt risinājumus, kā sasniegt šos mērķus. Lai gan atjaunojamo energoresursu īpatsvara rādītājs Latvijā ir viens no augstākajiem Eiropā, tas galvenokārt ir, pateicoties vēsturiskajam mantojumam, nevis mērķtiecīgu politiku īstenošanas rezultātā. Būtisku lomu AER īpatsvaram elektroenerģijas sektorā dod trīs lielās Daugavas hidroelektrostacijas, kas ir palikušas mantojumā no Padomju Savienības laikiem. Centralizētajā siltumapgādē vērojams pakāpenisks AER īpatsvara pieaugums, tomēr tas balstās uz biomasas izmantošanas pieaugumu, un, visticamāk, nav ilgtspējīgs risinājums. Ņemot vērā, ka nākotnē, visticamāk, strauji attīstīsies bioekonomika, koksnes resursu izmantošana zemas pievienotās vērtības produktu ražošanā tiks pakāpeniski pātraukta, kas nozīmē to, ka enerģētikas sektoram būs jāmeklē citi papildu risinājumi fosilo degvielu aizstāšanai. Ja citās Eiropas valstīs, piemēram, Dānijā, Vācijā, Nīderlandē, Lietuvā, Igaunijā u. c., vēja un saules tehnoloģiju jauda pēdējās desmitgades laikā ir būtiski augusi, tad Latvijā šis pieaugums ir niecīgs. Tikai pēdējos pāris gados sāk parādīties saules tehnoloģiju jaudas pieaugums. Latvijai ir jāmeklē risinājumi, kā veicināt atjaunojamo energoresursu straujāku ieviešanu energosistēmā, lai virzītos uz Eiropas noteikto klimatneitralitāti 2050. gadā.

Darba mērķis ir izveidot visaptverošu sistēmdinamikas modeli, ar kuru būtu iespējams analizēt enerģētikas sektora attīstību gan valstiskā, gan lokālā mērogā, iekļaujot gan siltumapgādes, gan elektroapgādes sektorus, kā arī izvērtējot to sastarpējās sasaistes iespējamību un ietekmi uz kopējo sistēmu. Mērķa sasniegšanai definētie uzdevumi: izstrādāt sistēmdinamikas modeļa struktūru siltumapgādes sistēmas attīstības modelēšanai; analizēt siltumapgādes sistēmu gan nacionālā, gan lokālā mērogā; izvērtēt elektroapgādes sektora elastības nozīmīgumu sistēmas attīstībā; iestrādāt energosistēmas modelī sektoru sasaistes elementus; analizēt sektoru sasaisti kā elektroapgādes sistēmas elastību veicinošu pasākumu gan nacionālā, gan lokālā mērogā.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934226625

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/32631

Aizstāvēšanas datums

26.08.2021.

ISBN (pdf)

978-9934-22-662-5

Formāts

Lappušu skaits

42

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Elektroenerģijas un siltumenerģijas sektoru sasaiste – iespēja siltumapgādes attīstībai”