Energoapgādes drošības tehnoloģijas: Stirlinga dzinējs

Promocijas darba kopsavilkums

Jānis Kramens, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0009-0009-0878-2637

Mūsdienās dzīve vairs nav iedomājama bez stabilas un nepārtrauktas siltuma un elektroenerģijas piegādes mājsaimniecībām, sabiedriskajām ēkām un industriālajiem objektiem. Krievijas 2022. gadā iesāktā karadarbība Ukrainā parādīja, ka energoapgādes drošība ir viens no vissvarīgākajiem jautājumiem, lai cilvēki varētu izdzīvot. Promocijas darbā izmantotas vairākas metodes, lai pārliecinātos par energoapgādes modeļu stabilitāti. Īpaša uzmanība pievērsta tehnoloģijām, kas var vienlaikus ražot gan siltuma, gan elektroenerģiju.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934370472

Aizstāvēšanas datums

02.05.2024.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

34

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija