Promocijas darba kopsavilkuma "Energosistēmas darbību ietekmējošo procesu prognozēšana" vāks

Energosistēmas darbību ietekmējošo procesu prognozēšana

Promocijas darba kopsavilkums

Dmitrijs Soboļevskis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Pirmā nodaļa veltīta energouzņēmuma režīmu vadības īpatnībām elektroenerģijas tirgus apstākļos. Apskatīti biržas organizācijas principi, kā arī formulēts enerģijas piedāvājuma-pieprasījuma optimizācijas uzdevums nenoteiktības apstākļos. Aprakstītas vairākas metodes energouzņēmumu režīmu vadības uzdevuma risināšanai. Apskatīti Baltijas valstīm raksturīgie tirgu ierobežojošie faktori. Otrā nodaļa veltīta energosistēmu ietekmējošo procesu prognozēšanas lomai un metodēm. Izanalizēti prognozēšanas procedūras neprecizitātes izskaitļošanas kritēriji; liela uzmanība pievērsta procesu savstarpējām atkarībām un korelācijas analīzei. Trešajā nodaļā veikta iespējamo ieejas datu korelācijas analīze un izvēlēts ieejas datu kopums tālākai biržas cenu prognozei. Enerģijas cenu prognozēšanai autors piedāvā trīs algoritma realizācijas ar mākslīgajiem neironu tīkliem. Nodaļā prognozēts viens no minētajiem Latvijas energosistēmu ietekmējošajiem parametriem, proti, ūdens pietece Daugavā.

Siltumslodzes prognozēšanas izpēte detalizēti un vispusīgi aprakstīta ceturtajā nodaļā. Aplūkojamo parametru prognozēšana ir īstenota gan ar MNT, gan arī ar polinomiālo modeļu palīdzību. Fundamentāli izpētīta ieejas datu nepilnīguma vai izkropļotības problēma. Ekonomiskā analīze ļauj parādīt siltumslodzes prognozes neprecizitātes izmaksas. Piektajā nodaļā aprakstītas optimizācijas, izmantojot termoelektrocentrāļu un Daugavas hidroelektrostaciju darba režīmus. Tiek ilustrēta siltumslodzes, enerģijas cenas un pieteces prognozēšanas ietekme uz Latvijas energosistēmu. Nodaļā aprakstīta Daugavas HES kaskādes darba režīmu un iespēju uzturēt jaudas rezervi izpēte. Aprēķinātas rezerves uzturēšanas izmaksas.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934224485

Izdevuma tips

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/30968

Aizstāvēšanas datums

29.06.2020.

ISBN (print)

978-9934-22-447-8

ISBN (pdf)

978-9934-22-448-5

Formāts

Lappušu skaits

42

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Energosistēmas darbību ietekmējošo procesu prognozēšana”