Ģeopolimēra saistviela ilgtspējīgu alternatīvo būvmateriālu ražošanai

Promocijas darba kopsavilkums

Laura Vītola, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-8169-3878

Promocijas darba gaitā izstrādātas Eiropas Zaļajam kursam atbilstošas ģeopolimēra saistvielas un raksturotas to īpašības atkarībā no sastāva, temperatūras un maisīšanas ilguma, kā arī ceolītu klātbūtnes sastāvā. Ģeopolimēru saistvielām noteiktas mehāniskās un fizikālās īpašības, pētīta mikrostruktūra, noteikts ķīmiskais un mineraloģiskais sastāvs, kā arī raksturota to piemērotība biokompozītu izgatavošanai.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934370052

Aizstāvēšanas datums

15.12.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

51

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija