Hibrīda platjoslas pastiprinātāja izstrāde ŠOPS risinājumiem

Promocijas darbs

Mareks Parfjonovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darba galvenie mērķi ietver jauna hibrīda pastiprinātāja izveidi, kas izmanto dažādu pastiprināšanas tehnoloģiju stiprās puses, vienlaikus mazinot to individuālos ierobežojumus. Darbā apskatīti teorētiskie principi un praktiskie apsvērumi, kas ir hibrīda platjoslas pastiprinātāja pamatā, izmantojot dažādas optisko pastiprinātāju tehnoloģijas. Tā mērķis ir optimizēt signāla kvalitāti un pārraides efektivitāti optisko šķiedru tīklos, jo īpaši gadījumos, kad optiskais vājinājums un joslas platuma paplašināšana ir kritiski faktori. Izpētot hibrīda platjoslas pastiprinātāja uzbūvi, veiktspējas novērtējumu un reālās pasaules lietojumus, šis pētījums veicina jaunāko optisko sakaru tehnoloģiju attīstību.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

23.02.2024.

Formāts

Lappušu skaits

123

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots