Materiālu pretstība. Ievads galīgo elementu metodē

Mācību grāmata

Dr. sc. ing. Juris Kalinka, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Mācību līdzeklis vienkāršoti iepazīstina ar visai sarežģītu inženiertehnisku uzdevumu risināšanas metodi − tā saucamo galīgo elementu metodi. Tas paredzēts studentiem, kuriem specialitātes apgūšanai nepieciešamas zināšanas  par siju un stieņu konstrukciju stiprības aprēķiniem. Mācību līdzeklī aplūkotas arī agrāk izmantotās aptuvenās variāciju metodes (Ritca metode), kas ir pamatā datorlaikmetā izmantotajām lielu objektu aprēķinu programmām.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-37-029-8

Lappušu skaits

63

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija