Promocijas darba kopsavilkuma "Information System Change Assessment in the Context of Enterprise Architecture" vāks

Information System Change Assessment in the Context of Enterprise Architecture

Promocijas darba kopsavilkums

Rūta Pirta, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Vairumu uzņēmuma biznesa procesu izpildi veic vai atbalsta uzņēmuma informācijas sistēmas (IS). Ņemot vērā, ka uzņēmumi arvien vairāk automatizē biznesa procesus, pārejot no manuālas darbību izpildes uz IS veiktām darbībām, IS ieņem būtisku lomu biznesa procesu optimizācijā un transformācijā. Izmaiņas uzņēmuma biznesa procesos rada nepieciešamību veikt modifikācijas arī uzņēmuma IS. IS izmaiņas uzņēmumos var tikt sistemātiski pārvaldītas, realizējot IS izmaiņu pārvaldības procesu. Procesa viena no nozīmīgākajām sastāvdaļām ir IS izmaiņu novērtēšana. IS iespējamo izmaiņu novērtēšana to plānošanas gaitā ne vienmēr tiek veikta, ņemot vērā uzņēmuma stratēģiskos mērķus. Nepietiekama IS izmaiņu novērtēšana noved uzņēmumus pie arhitektūras vīzijai neatbilstošas lēmumu pieņemšanas, kas atstāj negatīvu ietekmi uz kopējo uzņēmuma arhitektūru (turpmāk – EA). Darbā izstrādāta metodoloģija plānoto IS izmaiņu novērtēšanai saskaņā ar uzņēmuma arhitektūras vīziju. Metodoloģija piedāvā plānoto IS izmaiņu novērtēšanu un rekomendāciju izvirzīšanu izmaiņu realizācijai, lai izmaiņas atbilstu uzņēmuma izvirzītajiem arhitektūras principiem. Tā ir projektēta kā vienojošs kontroles mehānisms starp operatīvo IS vadību un stratēģisko EA vīzijas plānošanu. Metodoloģijas īstenošanai tiek izmantotas dažādas metodes, darbā ir izstrādātas divas noteiktu arhitektūras principu atbilstības nodrošināšanai piemērotas metodes, sīkāk apskatot principus “atkalizmantot” un “centralizēt”, kas praksē bieži tiek iekļauti EA vīzijā.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934223532

Izdevuma tips

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/29511

Aizstāvēšanas datums

21.10.2019.

ISBN (print)

978-9934-22-352-5

ISBN (pdf)

978-9934-22-353-2

Formāts

Lappušu skaits

44

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Information System Change Assessment in the Context of Enterprise Architecture”