Promocijas darba kopsavilkuma "Jaunas metodes hirālu 4-aril-3,4-dihidrokumarīnu sintēzē" vāks

Jaunas metodes hirālu 4-aril-3,4-dihidrokumarīnu sintēzē

Promocijas darba kopsavilkums

Zigmārs Leitis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darbā pētīta 4-aizvietotu oksazolidin-2-onu kā hirālu palīggrupu (Evansa palīggrupas) ietekme uz kanēļskābes atvasinājumu konjugētās 1,4-pievienošanās reakciju stereoselektivitāti. Diastereoselektīva arilnukleofīlu pievienošanās a,b-nepiesātināto karbonilsavienojumu C=C dubultsaitei veikta, izmantojot vara(I) katalizētas arilmagnija halogenīdu un palādija vai rodija katalizētas arilborskābju reakcijas. Palīggrupu ievešanai pagatavota virkne 4-aizvietotu 5,5-dimetiloksazolidīn-2-onu, sintēzi sākot no a-aminoskābēm un, iegūstot savienojumus, kas savstarpēji atšķiras gan pēc 4-vietas aizvietotāja tilpuma, gan spējas veidot p–p saišu mijiedarbības. Noskaidrots, ka nepieciešams priekšnoteikums augstas 1,4-pievienošanās diastereoselektivitātes nodrošināšanai ir p–p saišu mijiedarbība starp oksazlidinilpalīggrupas 4-vietas aizvietotāju un kanēļskābes fragmenta C=C saiti. Noskaidrota kanēļskābes fragmenta fenilgredzenā esošo aizvietotāju elektrondonoro/akceptoro īpašību un reakcijā lietotā vara katalizatora pretjona ietekme uz arilmagnija 1,4-pievienošanās ķīmisko iznākumu un reakcijas stereoselektivitāti. Konstatēts, ka divus orto-aizvietotājus saturoši arilnukleofīli – arilborskābes vai no Griņjāra reaģentiem ģenerēti arilvara atvasinājumi reakcijās ar kanēļskābes atvasinājumiem 1,4-pievienošanas produktus nedod. orto-Diaizvietotu arila izvietotāju ievešanai rasts alternatīvs risinājums, izmantojot palādija katalizētu kanēļskābes atvasinājumu hidroarilēšanu ar elektrondonori aizvietotiem benzoliem trifluoretiķskābes vidē. Konjugētās 1,4-pievienošanās vai hidroarilēšanas reakciju rezultātā to izejvielas – kanēļskābju atvasinājumi tiek pārvērsti 3,3-diarilpropānskābju derivātos, kurus iespējams pārveidot par 4-aril-3,4-dihidrokumarīniem. Ciklizējot 3,3-diarilpropānskābju atvasinājumus par 4-aril-3,4-dihidrokumarīniem, 1,4-pievienošanās reakcijā izveidotais hirālais centrs netiek 3 skarts, un izveidotā dihidrokumarīna enantiomērais sastāvs pilnībā atbilst 1,4-pievienošanās reakcijā sasniegtajai asimetriskajai indukcijai. Darbā parādīts, ka strukturāli vienādus, bet pretējas konfigurācijas 3,3-diaril-propānskābes atvasinājumus un tālāk enantiomēros 4-arildihidrokumarīnus iespējams iegūt divos atšķirīgos veidos, t.i., izmainot uz pretējo palīggrupas konfigurāciju 1,4-pievienošanās stadijas izejvielā, vai arī nemainot, palīggrupas konfigurāciju, bet savstarpēji variējot aizvietotājus kanēļskābes substrāta un reaģenta (arilnukleofīla) molekulās.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934222191

Izdevuma tips

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/28826

Aizstāvēšanas datums

07.02.2019.

ISBN (print)

978-9934-22-218-4

ISBN (pdf)

978-9934-22-219-1

Formāts

Lappušu skaits

42

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

,

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Jaunas metodes hirālu 4-aril-3,4-dihidrokumarīnu sintēzē”