Jaunu metožu izstrāde PLP atkarīgo enzīmu inhibitoru sintēzei un baktēriju enzīma O-acetilserīna sulfhidrilāzes kovalentās inhibīcijas potenciāla izpēte. vāks

Jaunu metožu izstrāde PLP atkarīgo enzīmu inhibitoru sintēzei un baktēriju enzīma O-acetilserīna sulfhidrilāzes kovalentās inhibīcijas potenciāla izpēte

Promocijas darba kopsavilkums

Konstantinos Grammatoglou, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-0910-1444

Promocijas darbs ir tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa. Publikācijās aprakstīta trifluoralanīna analogu kā potenciālo no PLP atkarīgo enzīmu kovalento inhibitoru  sintēze un no PLP atkarīgu enzīmu inhibitoru sintēzes metožu izstrāde. Tiešu tetrazolu C–H funkcionalizēšanu var panākt, izmantojot turbo Griņjāra reaģentu (iPrMgCl·LiCl). Tetrazolu aizsardzībai izmantota elektroķīmiski labila aizsarggrupa, un enantiotīru t-butānsulfinīlimīnu  kā elektrofilu lietošana ļauj diastereoselektīvi iegūt attiecīgus pievienošanas produktus.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229237

Aizstāvēšanas datums

14.06.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

72

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

,

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots