Jūrmalas kūrortu arhitektūras attīstība

Promocijas darbs

Baiba Vērpe, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-6061-3541

Pētījumā analizēta Latvijas lielākā kūrorta – Jūrmalas – apbūves un arhitektūras ģenēze un transformācija kopš 19. gs. sākuma līdz mūsdienām. Darbā analizēta kūrorta terminoloģija, Jūrmalas teritorijas attīstības plānošanas dokumentācija un identificētas apbūves teritorijas, kas kādā no laika periodiem izmantotas kā kūrorti. Noteikta kūrorta objektu tipoloģiskā daudzveidība un attīstība, kā arī laika gaitā notikusī to funkcionālā un būvtehniskā transformācija. Apskatīta atsevišķu stilu vai stilistisko virzienu izplatība apbūvē. Formulētas Jūrmalas kūrorta arhitektūras attīstības galvenās likumsakarības. Pētījums ievada zinātniskajā apritē jaunu faktoloģisko un grafoanalītisko materiālu.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

15.11.2023.

Formāts

Lappušu skaits

275

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija