Kapitāla pārvaldības alternatīvo metožu izmantošanas iespējas un risinājumi apdrošināšanas sabiedrībās. vāks

Kapitāla pārvaldības alternatīvo metožu izmantošanas iespējas un risinājumi apdrošināšanas sabiedrībās

Promocijas darba kopsavilkums

Ilze Zariņa-Cīrule, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-6298-2394

Promocijas darbs uzrakstīts angļu valodā, tas ietver ievadu, četras daļas, secinājumus un priekšlikumus, bibliogrāfisko sarakstu un pielikumus. Darbs veltīts kapitāla un riska pārvaldībai nedzīvības apdrošināšanas tirgū, lai nodrošinātu finansiālo stabilitāti un efektīvu kapitāla pārvaldību. Tā mērķis ir izstrādāt alternatīvas kapitāla pārvaldības metodes un piedāvāt iekšējā modeļa algoritmu, ņemot vērā vienas apdrošināšanas sabiedrības, kas darbojas Baltijas nedzīvības apdrošināšanas tirgū, datu īpašības un zaudējumu sadalījuma funkcijas.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229176

Aizstāvēšanas datums

20.06.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

66

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija