Ķermeņa sensoru tīkls tā virsmas formas rekonstrukcijai. Promocijas darbs. vāks

Ķermeņa sensoru tīkls tā virsmas formas rekonstrukcijai

Promocijas darbs

Armands Ancāns, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-6244-0042

Promocijas darbs veltīts jaunu metožu izpētei ķermeņu formas rekonstrukcijai, izmantojot iegultus orientācijas sensorus. Pētījumā izstrādātas divas būtiskas inovācijas: 1) pieeja, kas, izmantojot orientācijas sensorus elastīgās struktūrās, ļauj rekonstruēt telpisku ķermeņu formu; 2) pieeja optimizētai datu ieguvei ķermeņa sensoru tīklos ar lielu skaitu sensoru mezgliem. Abas piedāvātās metodes validētas laboratorijas apstākļos, izmantojot eksperimentālo maketu ar 26 orientācijas sensoriem, kas iestrādāti zigzagveida struktūrās. Rezultāti salīdzināti ar esošajām tehnoloģijām. Ņemot vērā rezultātu analīzi, sniegtas rekomendācijas sistēmas dizaina izvēlēm.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

16.06.2023.

Formāts

Lappušu skaits

78

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija