PDK: Knowledge Flow Research in E-learning Environment. VāksPD: Knowledge Flow Research in E-learning Environment. Vāks

Knowledge Flow Research in E-learning Environment

Promocijas darba kopsavilkums

Iveta Daugule, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-4699-8737

Promocijas darbā pētītas zināšanu pārneses īpašības, mācību analītikas attīstības tendences, kā arī studentu iesaistes veicināšanas paņēmieni. Veikti praktiski eksperimenti, lai rastu paņēmienus, kā novērtēt zināšanu pārneses īpašības, studentu iesaisti mācību procesā un piedāvātā kursa satura kvalitāti. Pētījuma gaitā izstrādātā KAM metode un zināšanu apguves virsma ļauj mācībspēkiem izprast tiešsaistes kursu studentu zināšanu apguves progresu un iesaisti, kā arī konstatē nepilnības kursa saturā, tādējādi radot iespējas uzlabot mācību procesu.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228476

Aizstāvēšanas datums

19.12.022.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-847-6

Lappušu skaits

47

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija