Krīžu un virtuālās vides ietekme uz mūsdienu patērētāju

Promocijas darbs

Ilze Jankovska, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-4023-0084

Promocijas darba novitāte ir daudzpusīgs mūsdienu patērētāja raksturojums, t. sk. tiek aprakstītas patērētāja virtuālā un demogrāfiskā profila atšķirības. Savukārt teorētiskās analīzes un empīrisko pētījumu procesā definēts virtuālais patērētājs un identificēts jauns patērētāju koncepts “Es patērēju pats sevi”. Pētījums būtiski paplašina izpratni par mūsdienu patērētāju, piedāvājot jaunus konceptus un jēdzienus, ko turpmāk var izmantot uzņēmējdarbības un ekonomikas teorētiskajos un praktiskajos pētījumos.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

16.01.2024.

Formāts

Lappušu skaits

185

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots