PD: Kustīgās slodzes dinamiskās iedarbes uz autoceļu tiltiem eksperimentāla izpēte un novērtējums. Vāks

Kustīgās slodzes dinamiskās iedarbes uz autoceļu tiltiem eksperimentāla izpēte un novērtējums

Promocijas darbs

Ilze Paeglīte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Izmantojot tiltu pārbaudēs ar dinamisku slodzi iegūtos datus, izstrādāta tiltu dinamiskās veiktspējas novērtēšanas metode – dinamiskuma indekss, kas ļauj novērtēt jau ekspluatācijā esošu un jaunu tiltu konstrukciju dinamiskās veiktspējas līmeni, ņemot vērā tādus tilta parametrus kā laiduma garuma/augstuma attiecība, pašsvārstību frekvence, svārstību rimšanas koeficients, relatīvā vertikālā deformācija un starptautiskais seguma nelīdzenuma indekss IRI. Ar šo metodi var noteikt tiltu dinamiskās veiktspējas līmeni, neveicot pārbaudi ar dinamisku slodzi.

Darbā ir noteiktas maksimāli pieļaujamās dinamiskā koeficienta vērtības tipveida dzelzsbetona tiltiem, ņemot vērā Latvijā maksimāli pieļaujamās ikdienas satiksmes smagsvara slodzes. Iegūtos rezultātus var izmantot ekspluatācijā esošu vai pārbūvētu dzelzsbetona siju tiltu maksimāli pieļaujamās slodzes un drošuma novērtēšanai.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

10.12.2021.

Formāts

Lappušu skaits

148

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Kustīgās slodzes dinamiskās iedarbes uz autoceļu tiltiem eksperimentāla izpēte un novērtējums. Promocijas darbs”