PDK: Lielmēroga dzīvojamo rajonu ārtelpas transformācijas Rīgā postsociālisma periodā. VĀKS

Lielmēroga dzīvojamo rajonu ārtelpas transformācijas Rīgā postsociālisma periodā

Promocijas darba kopsavilkums

Alisa Koroļova, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-1769-1122

Promocijas darba “Lielmēroga dzīvojamo rajonu ārtelpas transformācijas Rīgā postsociālisma periodā” mērķis ir izvērtēt lielmēroga dzīvojamo rajonu ārtelpas transformāciju ietekmi uz dzīvojamās vides kvalitāti lielmēroga dzīvojamos rajonos Rīgā. Darbā apkopota informācija par dzīvojamās vides kvalitātes novērtēšanas pieejām un rīkiem, izstrādāta metodoloģija lielmēroga dzīvojamo rajonu ārtelpas transformāciju ietekmes uz dzīvojamās vides kvalitāti vērtēšanai, kā arī veikta Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu publiskās ārtelpas izvērtēšana. Lai apzinātu iedzīvotāju vērtējumu par transformācijas procesu ietekmi uz dzīvojamās vides kvalitāti, izstrādāta un veikta iedzīvotāju aptauja. Izstrādāto pieeju var izmantot gan jau notikušo transformāciju ietekmes novērtēšanai, gan nākotnes transformāciju iespējamo seku analīzei un alternatīvu scenāriju meklēšanai.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934226946

Aizstāvēšanas datums

15.11.2021.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-694-6

Lappušu skaits

54

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Lielmēroga dzīvojamo rajonu ārtelpas transformācijas Rīgā postsociālisma periodā”