Lignocellulose and Polylactide Fibres in Acoustic Nonwovens and Composite Materials

Promocijas darba kopsavilkums

Arta Seile, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darba izstrādes ietvaros no kaņepāju un polilaktīda šķiedru maisījuma ar mehānisko cauradatošanas metodi izgatavots neaustais materiāls, no kura ar termiskās presēšanas metodi izgatavots arī kompozīts. Paralēli izstrādāts neaustais materiāls un kompozīts, kur kaņepāju šķiedras aizstāj linu šķiedras. Darba prioritāte bija ikgadēji atjaunojamu resursu un videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošana. Promocijas darbā salīdzinātas izgatavoto materiālu fizikāli mehāniskās īpašības un to ietekme uz vidi.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229916

Aizstāvēšanas datums

22.11.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

55

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots