Mana nauda. Mācību grāmata vieglajā valodā

Mācību grāmata

Dr.oec. Guna Ciemleja, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-7212-6946

Prasme rīkoties ar naudu ir svarīga ikvienam. Mācību līdzeklis ir veidots vieglajā valodā, lai sarežģītus jautājumus paskaidrotu ar vienkāršiem vārdiem. Grāmatā ir aplūkotas dažādas tēmas, kas saistītas ar naudas pelnīšanu, tērēšanu un uzkrāšanu, bankas pakalpojumu izmantošanu, aizņemšanos un riskiem, kā arī ir sniegti piemēri, kā analizēt savus izdevumus, veidot bilanci un budžetu.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934370243

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-37-024-3

ISBN (print)

Lappušu skaits

91

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots