The Mitigation of Socio-natural Hazards through Smart Insurance Contracts

Promocijas darbs

Andrea Jonathan Pagano, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-7408-5332

Promocijas darba mērķis ir izpētīt apdrošināšanas daudzpusīgo lomu indivīda, kopienas un sabiedrības aizsardzībā pret sociālo un dabas katastrofu radīto finansiālo slogu. Pētījums sniedz visaptverošu izpratni par dinamiskajiem mehānismiem, kurus izmantojot, apdrošināšana darbojas kā riska pārnešanas un mazināšanas instruments, pārbaudot arī apdrošināšanas potenciālu ietekmēt sagatavošanos katastrofām, izturību un pilsētu un sabiedrības pielāgošanos. Pētījumā apskatīta arī katastrofu apdrošināšanas loma, problēmas un iespējas, ko tā sniedz arvien neparedzamākā klimata apstākļos.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

27.03.2024.

Formāts

Lappušu skaits

276

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija