Method for Modelling the Bearing Capacity of Road Structure

Promocijas darba kopsavilkums

Endijs Virsis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-6565-7239

Promocijas darba izstrādes gaitā,  balstoties uz ģeotehniskās izpētes datiem, izveidota aprēķina metode autoceļu konstrukcijas nestspējas modelēšanai, izmantojot grunts slāņu un citu materiālu īpašības, kā arī transporta slodzes modelis, ko iespējams izmantot autoceļu ģeotehnisko aprēķinu veikšanai un projekta risinājumu izstrādei. Iegūti vairāku būvniecības un projektēšanas objektu ģeotehniskās izpētes dati, kā arī izveidots testa laukums, kurā vairākos punktos tika dublētas dažādas ģeotehniskās lauka testa izpētes. Visa iegūtā informācija tika apkopota un analizēta, izdarot būtiskus secinājumus par katras izpētes rezultātu precizitāti.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934370045

Aizstāvēšanas datums

08.12.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

43

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots

,