Promocijas darba kopsavilkuma "MMethodology for Assessment of Economic and Environmental Losses in High Threat Objects" vāks

Methodology for Assessment of Economic and Environmental Losses in High Threat Objects

Promocijas darba kopsavilkums

Mihails Urbans, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darbs veltīts ekonomisko un vides zaudējumu metodoloģijas izstrādei paaugstinātas bīstamības objektos. Efektīvas novērtēšanas metodes paaugstina drošības līmeni un palīdz sagatavoties iespējamajai avārijai, kas saistīta ar liela enerģijas krājuma nekontrolētu atbrīvošanos, kā arī prognozēt iespējamo zaudējumu apmēru avārijas gadījumā.

Promocijas darbā veikta avārijas situāciju izraisošo apdraudējumu modelēšana un apkopota ārkārtējo situāciju statistika pasaulē. Autors izstrādājis lietderīgu, inovatīvu vides un ekonomisko zaudējumu aprēķina metodoloģiju, lai jebkurš interesents, neieguldot lielus laika resursus, varētu iegūt ticamu un pamatotu rezultātu. Darbā  apkopotas arī pašreizējās riska novērtēšanas metodes un izvērtētas to nepilnības un priekšrocības, analizēta korelācija starp objektu nolietojumu un ārkārtas situāciju biežuma pieaugumu, izstrādāti priekšlikumi riska mazināšanai objekta ekspluatācijas periodā un piedāvāta iespējamās avārijas radīto zaudējumu novērtēšanas metodoloģija.

Autora piedāvātās bīstamības novērtēšanas metodoloģijas pamatā ir probit funkcijas modelis, kas līdz šim Latvijā ir ļoti reti izmantots. Promocijas darbā probit modeļa konstantes pārbaudītas, aprēķinos izmantojot dažādus iespējamo avāriju scenārijus.

Autora izstrādātās metodoloģijas algoritms ir inovatīvs, tajā ir seši pamatbloki: riska scenārija noteikšana; parametri, kas atkarīgi no paaugstinātas bīstamības objekta (turpmāk – PBO) apkārtnes un ārējiem meteoroloģiskajiem apstākļiem; iespējamie riska scenāriji un to varbūtības modelēšana; negatīvo seku uz vidi apzināšana; varbūtības aprēķināšana, izmantojot probit modeli; ekonomisko un vides zaudējumu novērtēšana. Piedāvātais blokshēmu izpildes algoritms ir cieši saistīts ar efektivitātes teoriju, kas paredz operāciju izpildes secīgumu un pamatota vadības lēmuma pieņemšanu saskaņā ar veikto procedūru, kurā tiek ņemti vērā dažāda veida dati.

Izmantojot piedāvāto autora izstrādāto metodoloģiju, var gūt priekšstatu par riska līmeni attiecīgajā objektā un paredzēt iespējamos ekonomiskos videi radītos zaudējumus avārijas gadījumā. Piedāvāto metodoloģiju var izmantot gan objekta projektēšanas stadijā, gan esošos paaugstinātas bīstamības objektos. Promocijas darbā sniegts detalizēts aprēķina piemērs, ko var izmantot kā paraugu.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934226571

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/32634

Aizstāvēšanas datums

10.09.2021.

ISBN (pdf)

978-9934-22-657-1

Formāts

Lappušu skaits

48

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Methodology for Assessment of Economic and Environmental Losses in High Threat Objects”