Methodology for Assessing Long-Term Deformation Influence on Geopolymer Composite Microstructure

Promocijas darbs

Rihards Gailītis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-4280-0025

Promocijas darbs veltīts metodoloģijas izstrādei ar šķiedrām stiegrotu un nestiegrotu ģeopolimēra kompozītmateriālu mikrostruktūras izpētei pēc šļūdes un rukuma īpašību noteikšanas spiedē, stiepē un trīs punktu liecē.  Darbā testēti spiedē, stiepē un trīs punktu liecē ģeopolimēra kompozīti gan nestiegroti, gan ar tērauda, polivinilspirta, polipropilēna un oglekļa šķiedrām stiegroti paraugi. Šļūdes īpašības noteiktas lineārajā stadijā. Paraugiem rukuma deformācijas noteiktas vienlaikus ar šļūdes deformācijām. Mikrostruktūras analīzei sagatavoti un izmantoti pulētās virsmas paraugi, kas pētīti skenējošajā elektronu mikroskopā. Darba izstrādes gaitā iegūts viens nacionālais patents un iesniegts viens patenta pieteikums, kas atspoguļo mikrostruktūras izpētes metodes cementa kompozītiem un ilglaicīgo īpašību noteikšanai.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

10.11.2023.

Formāts

Lappušu skaits

168

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots