PDK: Methods and Algorithms for Increasing Energy Efficiency of Manufacturing Enterprises. Vāks

Methods and Algorithms for Increasing Energy Efficiency of Manufacturing Enterprises

Promocijas darba kopsavilkums

Dmitrijs Boreiko, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darbā autors analizē pasaulē uzkrāto pieredzi energoefektivitātes un pieprasījumreakcijas jautājumos. Izmantojot šo pieredzi un mūsdienu tehnoloģijas, izstrādāta metodika, kas ļauj izmantot energoefektivitātes paaugstināšanu un pieprasījumreakciju lieliem ražotājiem ar mērķi samazināt elektroenerģijas izmaksas, kā arī samazināt CO2 izmešus atmosfērā. Piedāvātā kompleksā pieeja ietver tādus jautājumus kā iekārtu izmantošanas optimizācija ražotnē; ražošanas ciklu optimizācija, balstoties uz elektroenerģijas cenām; elektroenerģijas akumulācijas izmantošana, lai pārbīdītu patēriņu laikā, apvienojumā ar iepriekš uzskaitītajiem optimizācijas pasākumiem; pašu “zaļās” ģenerācijas integrācija kopā ar minētajiem optimizācijas pasākumiem. Visi šie piedāvājumi un pasākumi ir virtuāli aprobēti vienā no Rīgas uzņēmumiem, kas ieinteresējās par šo pētījumu un sniedza izpētei nepieciešamo informāciju.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228247

Aizstāvēšanas datums

03.11.2022.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-824-7

Lappušu skaits

45

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija