Izdevuma "Metodiskie norādījumi bakalaura profesionālo studiju programmai “Visaptverošā kvalitātes vadība”" vāks

Metodiskie norādījumi bakalaura profesionālo studiju programmai “Visaptverošā kvalitātes vadība”

Inga Lapiņa, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-3019-2472

Irina Degtjarjova, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-4418-0889

Jolanta Janauska, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Jānis Mazais, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-3328-337X

Metodiskie norādījumi paredzēti bakalaura profesionālo studiju programmas “Visaptverošā kvalitātes vadība” studentiem, lai nodrošinātu vienotas prasības studiju laikā izstrādājamo rakstu darbu struktūrai, apjomam, noformējumam un aizstāvēšanas kārtībai. Norādījumi paredzēti arī programmas īstenošanā iesaistītajam akadēmiskajam personālam, bakalaura darbu vadītājiem, recenzentiem un Valsts pārbaudījumu komisijas locekļiem.

Metodiskie norādījumi ir izstrādāti kā vadlīnijas studiju darbu, prakses atskaites un bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai.

Papildus informācija

Izdevuma tips

ISBN (print)

978-9934-22-435-5

ISBN (pdf)

978-9934-22-202-3

Formāts

Lappušu skaits

50

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Metodiskie norādījumi bakalaura profesionālo studiju programmai “Visaptverošā kvalitātes vadība””