Mobilā interneta pakalpojuma kvalitātes mērījumu nodrošināšanas risinājuma izstrāde. vāks

Mobilā interneta pakalpojuma kvalitātes mērījumu nodrošināšanas risinājuma izstrāde

Promocijas darba kopsavilkums

Alīna Stafecka, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-5088-0681

Promocijas darbā izvērtēts interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes uzraudzības un novērtēšanas process, kas balstās mērījumu veida izvēlē atkarībā no normatīvā regulējuma prasībām un mērķiem, mērījumu ietekmējošiem faktoriem un citiem tehniskiem un regulatīviem aspektiem. Piedāvāti un izvērtēti papildu mērījumu iekārtu izvietošanas kritēriji, kuru pamatā ir signāla parametru novērtējums. Darba rezultātā izstrādātas interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumu veikšanas vadlīnijas, kas paredz konkrētu darbību un nosacījumu kopu, nosakot mērījumu veikšanas kritērijus, lai nodrošinātu caurskatāmus un objektīvus mērījumus.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229558

Aizstāvēšanas datums

15.09.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

33

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija