Skolotāju gatavība attālinātām mācībām 2020.–2021. gada pandēmijas laikā. vāks

Skolotāju gatavība attālinātām mācībām 2020.–2021. gada pandēmijas laikā

Promocijas darbs

Evija Mirķe, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-0491-8404

2020. gada martā pasaulē tika izsludināts ārkārtas stāvoklis smaga akūta respiratorā sindroma Coronavirus 2 jeb SARS-COV-2 izplatīšanās dēļ (Covid-19 pandēmija), tāpēc skolas tika slēgtas un mācības – nodrošinātas attālināti. Promocijas darbā raksturota Latvijas vispārizglītojošo skolu skolotāju gatavība attālinātu mācību pedagoģiskā darba organizēšanai pandēmijas laikā, kā arī identificētas atšķirības dažādās mācību jomās. Autore piedāvā inovatīvu metodi – matemātisku modeli un metriku, lai novērtētu skolotāju attālinātu mācību pedagoģiskā darba organizēšanas prasmju attīstību ārkārtas situācijā.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

07.09.2023.

Formāts

Lappušu skaits

287

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots

,