Teachers’ Readiness for Remote Learning During 2020–2021 Pandemic. cover

Teachers’ Readiness for Remote Learning During 2020–2021 Pandemic

Promocijas darba kopsavilkums

Evija Mirķe, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-0491-8404

2020. gada martā pasaulē tika izsludināts ārkārtas stāvoklis smaga akūta respiratorā sindroma Coronavirus 2 jeb SARS-COV-2 izplatīšanās dēļ (Covid-19 pandēmija), tāpēc skolas tika slēgtas un mācības – nodrošinātas attālināti. Promocijas darbā raksturota Latvijas vispārizglītojošo skolu skolotāju gatavība attālinātu mācību pedagoģiskā darba organizēšanai pandēmijas laikā, kā arī identificētas atšķirības dažādās mācību jomās. Autore piedāvā inovatīvu metodi – matemātisku modeli un metriku, lai novērtētu skolotāju attālinātu mācību pedagoģiskā darba organizēšanas prasmju attīstību ārkārtas situācijā.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229459

Aizstāvēšanas datums

07.09.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

52

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots