Multi-level Assessment of the Contribution of End Users to the Process of Transformation of the Energy System Towards Decarbonisation. vāks

Multi-level Assessment of the Contribution of End Users to the Process of Transformation of the Energy System Towards Decarbonisation

Promocijas darba kopsavilkums

Jana Teremranova, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-8025-2982

Promocijas darbā aplūkota daudzlīmeņu struktūra, kas ļauj novērtēt un modelēt galalietotāju ieguldījumu un potenciālu kopējās enerģētikas sistēmas pārmaiņās enerģētikas nacionālo plānu īstenošanā. Lai labāk izprastu dekarbonizācijas iespējas, promocijas darbā aplūkota enerģētikas sistēmas attīstība viedo pilsētu infrastruktūras un izstrādāto kritēriju kontekstā, kas enerģētikas politikas veidotājiem ļauj padziļināti izprast un risināt pilsētas infrastruktūras energoapgādes problēmas, plānojot galapatērētāju ietekmi uz nacionālajiem mērķiem un pareizi stimulējot patērētāju aktivitātes ceļā uz enerģijas pašražotājiem.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228780

Aizstāvēšanas datums

20.04.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

57

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots

,