Nacionālā kultūrvēsturiskā mantojuma sociāli-ekonomiskā potenciāla attīstības pārvaldība

Promocijas darbs

Andris Kairišs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-0820-2259

Promocijas darbs ir tematiski vienotu zinātnisko rakstu kopa, kas ietver autora izstrādātos pētījumus. Pētījumu gaitā veikta Latvijas nekustamā kultūras mantojuma sociāli ekonomiskā potenciāla attīstības šķēršļu izpēte un piedāvāti risinājumi šo šķēršļu pārvarēšanai, t. sk. identificēti un novērtēti faktori, kas ietekmē nekustamā kultūras mantojuma sociāli ekonomiskā potenciāla attīstību, noteikti galvenie sociāli ekonomiskie indikatori ilgtspējīgiem attīstības projektiem šajā jomā un izstrādāts nekustamā kultūras mantojuma pārvaldības un sociāli ekonomiskās attīstības metodoloģiskais ietvars.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

28.05.2024.

Formāts

Lappušu skaits

341

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija