Promocijas darba kopsavilkuma "A New Design of M.V – Vacuum Circuit Breaker – With Auxiliary Units Damping Techniques for Soft Interrupter Applications" vāks

A New Design of M.V – Vacuum Circuit Breaker – With Auxiliary Units Damping Techniques for Soft Interrupter Applications

Promocijas darba kopsavilkums

Shaker Jassem Gatan, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
http://orcid.org/0000-0001-7191-9303

Promocijas darba pētījuma objekts ir loka strāvas un kapāšanas strāvas, kas rodas vakuuma pārtraucēja iekšpusē. Promocijas darba mērķis: izmantot papildu Petersena reaktora spoles automātiskai komutācijas procesa pielāgošanai, kā arī LTT tiristora kopas ievietošanas optimizēšana, kas paredzēta loka strāvu un kapāšanas strāvu slāpēšanai. Turklāt matemātiskā modeļa sintēzes uzdevuma risinājumā iegūst statiskā procesa modelēšanas rezultātu kā vakuuma pārtraucēja laideno komutāciju. Pastāv trīs būtiskas parādības, kam var būt graujoša ietekme uz izolējošajām īpašībām vidēja sprieguma aparātos vakuuma pārtraucēja iekšpusē. Pastāv arī citas graujošas parādības, kas ir mazāk bīstamas pārtraucēja darbībai: 1) spriegumu atkārtota ieslēgšana – ātru svārstību spriegumi; 2) pirmsieslēgšanās pārspriegums – ātru svārstību spriegumi; 3) vairākas atkārtotas elektriskā loka aizdegšanās; 4) nekontrolējams sprieguma pieaugums; 5) pēcloka strāvas; 6) uzkaršana – Džoula siltuma rašanās. Promocijas darba autors piedāvā jaunu izgudrojumu – laidenas komutācijas pārtraucēju, kas pilnībā novērš loka strāvas, kapāšanas strāvas un pārejas pārsprieguma rašanos.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934224089

Izdevuma tips

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/29983

Aizstāvēšanas datums

09.12.2019.

ISBN (print)

978-9934-22-407-2

ISBN (pdf)

978-9934-22-408-9

Formāts

Lappušu skaits

35

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “A New Design of M.V – Vacuum Circuit Breaker – With Auxiliary Units Damping Techniques for Soft Interrupter Applications”