News Media Branding in the 21st Century Media Business Environment. vāks

News Media Branding in the 21st Century Media Business Environment

Promocijas darba kopsavilkums

Linda Saulīte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD
 https://orcid.org/0000-0002-3644-2850

Digitalizācijas ietekmē mediju nozare ir piedzīvojusi ievērojamas pārmaiņas. Dažādu tehnoloģisko platformu, īpaši sociālo mediju platformu attīstība ir radījusi jaunus ieradumus mediju satura patēriņā. Šie satura patēriņa ieradumi veicina mediju zīmola asociāciju un attiecīgu zīmola kapitāla samazināšanos. Promocijas darba pētījuma aktualitāte ir saistīta ar izaicinājumiem, ar kuriem saskaras nacionālie ziņu zīmoli esošajā mediju vidē. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā attīstīt un stiprināt nacionālo ziņu mediju zīmola unikalitāti un zīmola kapitālu mediju biznesa vidē no Z paaudzes uztveres aspekta un izstrādāt metodiku ziņu zīmola unikalitātes un zīmola kapitāla attīstībai.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228865

Aizstāvēšanas datums

14.04.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

58

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots