Possibilities and Solutions for Application of Capital Management Alternative Methods in Insurance Companies. Promocijas darbs. vāks

Possibilities and Solutions for Application of Capital Management Alternative Methods in Insurance Companies

Promocijas darbs

Ilze Zariņa-Cīrule, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-6298-2394

Promocijas darbs uzrakstīts angļu valodā, tas ietver ievadu, četras daļas, secinājumus un priekšlikumus, bibliogrāfisko sarakstu un pielikumus. Darbs veltīts kapitāla un riska pārvaldībai nedzīvības apdrošināšanas tirgū, lai nodrošinātu finansiālo stabilitāti un efektīvu kapitāla pārvaldību. Tā mērķis ir izstrādāt alternatīvas kapitāla pārvaldības metodes un piedāvāt iekšējā modeļa algoritmu, ņemot vērā vienas apdrošināšanas sabiedrības, kas darbojas Baltijas nedzīvības apdrošināšanas tirgū, datu īpašības un zaudējumu sadalījuma funkcijas.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

20.06.2023.

Formāts

Lappušu skaits

170

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija