Purīna atvasinājumu sintēze jaunu optisku materiālu iegūšanai. Promocijas darbs. vāks

Purīna atvasinājumu sintēze jaunu optisku materiālu iegūšanai

Promocijas darbs

Armands Sebris, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darbs sagatavots kā tematiski vienotu zinātnisko publikāciju kopa ar kopsavilkumu latviešu un angļu valodā. Tas apkopo četrus zinātniskos oriģinālrakstus un vienu apskatrakstu. Darbā apskatītas jaunu materiālzinātnē izmantojamu purīna atvasinājumu iegūšanas iespējas ar literatūrā zināmām metodēm, darba gaitā izstrādātas arī jaunas sintēzes pieejas. Iegūtajiem purīna atvasinājumiem noteiktas fotofizikālās īpašības un parādītas to lietojuma iespējas OLED iekārtās.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

29.05.2023.

Formāts

Lappušu skaits

149

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

,

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots

,