Promocijas darba kopsavilkuma "Regulējamu transformatoru energoelektronisko pārveidotāju izpēte un izstrāde" vāks

Regulējamu transformatoru energoelektronisko pārveidotāju izpēte un izstrāde

Promocijas darba kopsavilkums

Mārcis Priedītis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-7611-3456

Darbā aplūkotas inžekcijas transformatoru (IT) elektroniskās regulēšanas metodes, kas balstītas uz maiņsprieguma augstfrekvences impulsregulēšanu elektriskajās ķēdēs  ar nolūku izmainīt gan maiņsprieguma, gan maiņstrāvas elektriskos parametrus  (amplitūdu, efektīvo vērtību, fāzes nobīdi) IT regulēšanas ķēdēs. Šādas impulsregulēšanas metodes līdz šim ir maz pētītas. Darbā pievērsta uzmanība šo metožu padziļinātai izpētei, izstrādājot gan šādu sistēmu aprēķina metodes, kas balstītas uz modulētā maiņsprieguma un maiņstrāvas pamatharmoniku noteikšanu un to ietekmi uz elektriskās slodzes ķēdes darba parametriem. Šādā veidā pētītas gan vienpolārās, gan divpolārās, gan starpfāžu modulācijas sistēmas, kurās lietoti divvirziena vadāmības elektroniskie pusvadītāju slēdži. Izveidota modulēto sprieguma signālu LC filtrēšanas sistēmas aprēķina metodika, kas balstīta uz iepriekš minēto pamatharmoniku ietekmes metodi. Aplūkota arī šādu modulēto regulēšanas ietekmes signālu transmisija caur IT sistēmu un iespējas nodrošināt paplašinātu ietekmi uz IT slodzes parametru izmaiņu iespēju. Darbā aplūkotas iespējas izveidot jaunu modulācijas principu balstītas dažādu maiņsprieguma objektu elektroniskās regulēšanas un pārveidošanas sistēmas, piemēram, vienfāzes-divfāžu un vienfāzes-trīsfāžu sprieguma šķelšanas sistēmas. Visi piedāvātie tehniskie risinājumi pārbaudīti ar datormodeļiem, un rezultāti labi sakrīt ar teorētiskajiem aprēķiniem, kas ļauj uzskatīt, ka tehniskie priekšlikumi ir lietojami praktiski.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934226144

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/32362

Aizstāvēšanas datums

30.04.2021.

ISBN (pdf)

978-9934-22-614-4

Formāts

Lappušu skaits

56

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Regulējamu transformatoru energoelektronisko pārveidotāju izpēte un izstrāde”