Research and Development of Selflearning Neural Network Algorithm for Optimal Energy-efficient Autonomous Electrical Unmanned Vehicles Motion Control

Promocijas darba kopsavilkums

Aleksandrs Korņejevs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darbs veltīts enerģijas patēriņa optimizēšanas metodes izpētei un izstrādei, lai būtu iespējams nodrošināt elektrisko bezpilota transportlīdzekļu enerģijas patēriņa optimizācijas optimālu un energoefektīvu kontroli. Darbā aprakstīta bezpilota transportlīdzekļu vadības struktūra, transportlīdzekļu kustības matemātiskais modelis, neironu tīkla matemātiskais modelis un pašmācības algoritms optimālam enerģijas patēriņam, izmantojot neironu tīklu. Darba gaitā izstrādāta jauna enerģijas patēriņa optimizācijas metode elektriskajam bezpilota transportlīdzeklim, nodrošinot optimālu energoefektivitāti ar mainīgiem transportlīdzekļa parametriem bez iepriekšējiem aprēķiniem un iestatījumiem.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934370182

Aizstāvēšanas datums

29.12.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

40

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots