Research and Development of Smart Control Methods for Industrial Robots

Promocijas darba kopsavilkums

Jānis Ārents, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-5203-3347

Promocijas darbs saistīts ar industriālo robotu viedām vadības metodēm, to lietojumiem un apmācības stratēģijām. Īpaši izceļot efektīvu datu sagatavošanu, datorredzē balstītu robotu vadību, un apmācību izmantojot demonstrācijas. Darba galvenais mērķis ir izpētīt un attīstīt jaunas metodes minētajās jomās, tādējādi uzlabojot industriālo robotu potenciālo izmantošanu darbam dinamiskā vidē, kompleksu uzdevumu efektīvai un potenciālajam galalietotājam atvieglotai izpildei. Balstoties literatūras analīzes laikā identificētajās problēmās un izaicinājumos, darbā izstrādātas un novērtētas jaunas sintētisko datu ģenerēšanas metodes izmantošanai datorredzē balstītā robotu vadībā un pieeja robotu apmācībai izmantojot cilvēku demonstrējumus.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229893

Aizstāvēšanas datums

28.11.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

39

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija