RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes zinātniski metodiskās konferences «Izaicinājumi inženierzinātņu augstākajā izglītībā» tēžu krājums. Vāks

RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes zinātniski metodiskās konferences «Izaicinājumi inženierzinātņu augstākajā izglītībā»

Tēžu krājums

Rīgas Tehniskā universitāte

Krājumā apkopotas RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) zinātniski metodiskās konferences «Izaicinājumi inženierzinātņu augstākajā izglītībā», kas tiešsaistē notika 2021. gada 15. aprīlī, tēzes. Kon­ferencē piedalījās MTAF docētāji, kas strādā ar studiju virziena «Mehā­nika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības» studentiem, un RTU Daugavpils studiju un zinātnes centra kolēģi. Tās mērķis bija dalīties pieredzē, kas iegūta, sekmīgi nodrošinot attālinātās studijas un zinātniskos pētījumus.

Apskatītās tēmas un izteiktās atziņas par attālināto studiju norisi varētu būt saistošas ne tikai konferences dalībniekiem, bet arī citiem zinātniekiem un mācībspēkiem.

Papildus informācija

Izdevuma tips

ISBN (PDF)

978-9934-22-672-4

Formāts

Lappušu skaits

110

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

,

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes zinātniski metodiskās konferences «Izaicinājumi inženierzinātņu augstākajā izglītībā» tēžu krājums”