Promocijas darba kopsavilkuma "Saules enerģijas akumulācija ar brīvi stāvošiem fāžu maiņas materiāliem" vāks

Saules enerģijas akumulācija ar brīvi stāvošiem fāžu maiņas materiāliem

Promocijas darba kopsavilkums

Miķelis Dzikēvičs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
http://orcid.org/0000-0001-9467-2569

Promocijas darba hipotēze ir, ka stratificētu fāžu maiņas materiālu (FMM) izmantošana saules siltuma uzkrāšanas tvertnē palielinās saules frakciju gadā un palielinās saules kolektoru efektivitāti salīdzinājumā ar tradicionālajām siltuma uzkrāšanas metodēm. Promocijas darba mērķis ir novērtēt FMM pielietojumu siltuma uzkrāšanā, lai palielinātu saules frakciju un saules kolektoru efektivitāti. Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojošie uzdevumi: 1. Veikt analīzi par saules kolektoru sistēmu un FMM pētījumiem, lai izstrādātu eksperimentālo sistēmu un vadītu tās uzstādīšanu laboratorijā; 2. Veikt eksperimentālos pētījumus, lai iegūtu datus matemātiskā modeļa validācijai; 3. Izstrādāt īstermiņa matemātisko modeli siltumenerģijas akumulācijas tvertnei un validēt to ar iegūtajiem eksperimentālajiem datiem; 4. Izstrādāt ilgtermiņa simulāciju modeli saules siltumenerģijas sistēmai un novērtēt FMM izmantošanu mājsaimniecību saules siltuma sistēmās ar siltuma uzkrāšanu; Ievaddaļa satur novitāti, aktualitāti, promocijas darba uzdevumus un mērķi, problēmas formulējumu, pētniecības metodes un praktisko vērtību. Pirmajā nodaļā ir veikta literatūras analīze par siltuma uzkrāšanu un FMM izmantošanu saules siltuma sistēmās. Ir aprakstīti galvenie parametri, kas raksturo fiziskā un latentā siltuma uzkrāšanas sistēmas. Otrajā nodaļā aprakstīta eksperimentālā sistēma – iekārta, pētījuma objekts – uzkrāšanas tvertne, kontroles sistēma un FMM izvēle un to parametru noteikšana. Trešajā nodaļā aprakstīti enerģijas uzkrāšanas eksperimenti – metodoloģija, siltuma zuduma un dzesēšanas eksperimenti. Eksperimenti tiek veikti, lai iegūtu datus matemātiskā modeļa validācijai. Ceturtajā nodaļā aprakstīts siltumenerģijas uzglabāšanas tvertnes matemātiskais modelis. Piektajā nodaļā aprakstīta īstermiņa modeļa validācija, kurā tiek izmantoti eksperimentālie dati. Sestajā nodaļā aprakstīts ilgtermiņa matemātiskais modelis un ar tā iegūto rezultātu analīzi. Nodaļa satur jutīguma un optimizācijas analīžu aprakstus. Promocijas darba galvenie rezultāti ir aprakstīti šajā nodaļā.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934223891

Izdevuma tips

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/29930

Aizstāvēšanas datums

09.12.2019.

ISBN (print)

978-9934-22-388-4

ISBN (pdf)

978-9934-22-389-1

Formāts

Lappušu skaits

20

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Saules enerģijas akumulācija ar brīvi stāvošiem fāžu maiņas materiāliem”