Promocijas darba kopsavilkuma "Sēra dioksīda fizikāli ķīmisko īpašību pielietojums jaunu organiskās sintēzes metožu izstrādē" vāks

Sēra dioksīda fizikāli ķīmisko īpašību pielietojums jaunu organiskās sintēzes metožu izstrādē

Promocijas darba kopsavilkums

Krista Gulbe, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-1301-6805

Promocijas darbs sagatavots kā tematiski vienotu zinātnisko publikāciju kopa, kurā iekļauti pieci zinātniskie oriģinālraksti, viens Latvijas Republikas patents un viens Latvijas Republikas patenta pieteikums. Veikti fundamentāli pētījumi, kas sniedz jaunas zināšanas par SO2 kā šķīdinātāja un reaģenta izmantošanas iespējām organiskajā sintēzē. Izstrādātas vairākas jaunas organiskās sintēzes metodes, kas demonstrē šķidra SO2 kā šķīdinātāja priekšrocības tādu ķīmisko pārvērtību realizēšanai, kas noris ar karbēnija jona kā starpstāvokļa veidošanos: a) arilacetilēnu hidratēšana; b) arilacetilēnu hidrohalogenēšana; c) metilēnciklopropānu cikla atvēršana ar halogenīdiem; d) glikozilēšanas reakcija ar glikozilfluorīdiem. Izmantojot DABSO kā SO2 avotu, atklāta Ru(II) kompleksu spēja katalizēt šķērssametināšanas reakciju ar SO2 iespiešanos, kas ir atomefektīva stratēģija sulfonilsavienojumu iegūšanai.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934226250

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/32403

Aizstāvēšanas datums

18.06.2021.

ISBN (pdf)

978-9934-22-625-0

Formāts

Lappušu skaits

82

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

,

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Sēra dioksīda fizikāli ķīmisko īpašību pielietojums jaunu organiskās sintēzes metožu izstrādē”