Slīdes berzes pāra detaļu nodiluma analīze un noteikšana

Promocijas darbs

Guntis Sprinģis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0009-0005-7637-5380

Promocijas darbā izstrādāts jauns nodiluma aprēķina un analīzes matemātiskais modelis, kas ietver virsmas tekstūras (3D) parametrus, deformācijas veidu un sprieguma parametrus nogurumnodiluma gadījumā. Sintezēts jauns berzes detaļu virsmu kontakta modelis un izstrādāta jauna berzes pāra kalpošanas laika aprēķinu metodika. Veikta slīdes berzes pāra nodiluma matemātiskā modeļa aprēķinu rezultātu aprobācija. Analizēta eksperimentāli iegūto rezultātu nodiluma vērtību korelācija ar analītiskajiem aprēķiniem. Sintezētais berzes virsmu nodiluma aprēķina modelis nodrošina iespēju analītiski noteikt nodiluma vērtības, kā arī analizēt un optimizēt nodilumu ietekmējošos parametrus mehānisma projektēšanas procesā.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

29.12.2023.

Formāts

Lappušu skaits

99

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots