Study of Fatigue Damage Detection by Current Information of Measurement System

Promocijas darba kopsavilkums

Pavithra Nagaraj, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-3418-4859

Promocijas darbā, veicot eksperimentus un datormodelēšanu, pētīta SHM iebūvēto pjezoelektrisko devēju (PZT) degradācija un tās ietekme uz strukturālās uzraudzības sistēmas veiktspēju. PZT raksturlielumu salīdzinājums divos funkcionāli atšķirīgos uzraudzītā objekta stāvokļos izmantots kā vispārējs pamatprincips konstrukcijas defektu atklāšanai, kas ļauj samazināt degradācijas ietekmi uz struktūras stāvokļa novērtējuma precizitāti.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229978

Aizstāvēšanas datums

01.12.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

48

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija