Study of the Dynamics, Strength and Technical Condition Assessment of Traction Electromechanical Equipment. Promocijas darbs. vāks

Study of the Dynamics, Strength and Technical Condition Assessment of Traction Electromechanical Equipment

Promocijas darbs

Marks Marinbahs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Vilces motorreduktora bloki ir neatkarīga un sarežģīta sistēma, jo procesiem, kas tajā notiek, ir atšķirīgs fizikālais raksturs. Tāpēc, lai novērtētu elektromehānisko iekārtu mehānisko un elektrisko elementu tehnisko stāvokli, kā arī kontrolētu to tehnisko stāvokli, nododot iekārtu ekspluatācijā, vēlams veikt visaptverošas pārbaudes.

Mehānisko un elektromehānisko mezglu atsevišķu testēšanas metožu galvenais trūkums ir tas, ka tajās netiek ņemta vērā vilces piedziņas elementu, jo īpaši dzinēja un reduktora, kopējās darbības savstarpējā saikne un atkarība. Promocijas darbā piedāvāta savstarpējās ietekmes noteikšanas metode.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

17.02.2023.

Formāts

Lappušu skaits

105

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija