Surface Modification of Cotton Yarns and Mixed Fibre Knitwear for Improved Performance

Promocijas darba kopsavilkums

Ieva Baķe, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-3268-2865

Promocijas darbā apskatīta un izstrādāta metode – kokvilnas dzijas, kokvilnas/jauktu šķiedru sastāva trikotāžas virsmas modifikācijas iespējas un tehnoloģijas. Apskatīts un izvērtēts modifikācijas ietekmes novērtējums uz trikotāžas izstrādājumu parametru īpašībām un valkāšanas komfortu. Izstrādāta metode dzijas modificēšanai, piemērojot sola-gēla tehnoloģiju, kā arī novērtēta modifikācijas ietekme uz dzijas fizikālajām un mehāniskajām īpašībām. Izstrādāta sagatavošanas un adīšanas tehnoloģiskā secība gludpinuma jauktu šķiedru sastāva trikotāžas drānas ieguvei. Iegūts patents “Paņēmiens papildfunkcionālo īpašību piešķiršanai trikotāžas izstrādājumiem, modificējot tekstilpavedienus”.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934370076

Aizstāvēšanas datums

11.12.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

47

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots

,