PDK: Systemic Solution for Customs Process Management and Organisation Evaluation. Vāks

Systemic Solution for Customs Process Management and Organisation Evaluation

Promocijas darba kopsavilkums

Aldis Čevers, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darba mērķis ir, balstoties uz vienotu muitas funkciju un uzdevumu izvērtēšanu un izmantojot atbilstošu novērtēšanas kritēriju un indikatoru sistēmu, izstrādāt muitas darba un procesu vadības un organizācijas novērtēšanas sistēmisku risinājumu, kas balstīts muitas darbību ietekmējošo faktoru pētījumos. Darba hipotēze, kas noteica pētījuma priekšmetu un virzienus: precīzi identificējot muitas iestāžu funkcijas un uzdevumus, tās darba rezultātus raksturojošos indikatorus un to ietekmējošos iekšējos un ārējos faktorus, ir iespējams pilnveidot muitas procesu vadīšanas sistēmu, objektīvi novērtēt muitas dienesta darbību un atbilstoši tam izvēlēties darba rezultātu vērtēšanas kritērijus.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934227059

Aizstāvēšanas datums

17.12.2021.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-705-9

Lappušu skaits

90

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Systemic Solution for Customs Process Management and Organisation Evaluation”