PD: Tehnoloģijas pārneses vadīšanas risinājumi uzņēmuma augsmei. Vāks

Tehnoloģijas pārneses vadīšanas risinājumi uzņēmuma augsmei

Promocijas darbs

Mikus Dubickis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-5439-5608

Promocijas darba pirmajā daļā raksturota inovācijas un tehnoloģijas pārneses nozīme tautsaimniecības un uzņēmējdarbības vadības kontekstā, analizēti inovācijas un tehnoloģijas pārneses koncepti un veikts tehnoloģijas pārneses snieguma pētījumu pārskats. Otrajā daļā faktoru grupēšanai un empīriskā pētījuma ietvara izveidei izmantotas loģiskā modeļa nostādnes, savukārt trešajā daļā veikta empīrisko datu analīze, interpretācija un aprobācija. Rezultāti liecina, ka inovāciju ieviešana ir būtiska uzņēmuma snieguma pieaugumam, inovāciju ieviešanu sekmē jaunu zināšanu un tehnoloģiju apguve, savukārt apguvi sekmē iekšējo pētniecības un izstrādes darbu veikšana.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

28.12.2021.

Formāts

Lappušu skaits

213

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Tehnoloģijas pārneses vadīšanas risinājumi uzņēmuma augsmei. Promocijas darbs”