The Doctoral Thesis investigates the influence of calcium phosphate crystalline structure on the surface charges produced in an electric field.

The Influence of Calcium Phosphate Structure on the Surface Charge Produced in an Electric Field

Promocijas darba kopsavilkums

Dārta Ūbele-Kalniņa, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-6979-6754

Promocijas darbā veikta dažādu kristālisko struktūru kalcija fosfāta paraugu izstrāde un to pētījumi, izmantojot dažādas analītiskās metodes. Pētījumu rezultātā atrasti labākie parametri hidroksiljonu ievadīšanai termiski smidzinātos hidroksilapatīta pārklājumos un noteikts to sastāvs. Veikta amorfā kalcija fosfāta karsēšana vakuumā un noskaidrota iespēja noteikt hidroksiljonu saturu amorfajā fāzē. Izveidota eksperimentāla iekārta virsmas elektrisko lādiņu izveidošanai un noteikšanai uz kalcija fosfāta paraugu virsmām. Veikta virsmas lādiņu noteikšana, izmantojot termiski stimulētās depolarizācijas strāvas metodi.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229473

Aizstāvēšanas datums

08.09.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

43

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots

,